2014 Minutes & Reports

Jan. 

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sept

Oct

Nov

Dec

2013 Minutes & Reports

Jan.  Minutes  Reports

Feb.  Minutes  Reports

Mar.

April  Minutes  Reports

May  Minutes  Reports

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2015 Minutes & Reports

Jan.   Minutes  

Feb.  Minutes

Mar. MinutesDCMRpt,   Treas. Rpt.

Apr. Minutes  DCM Rpt.  Treas. Rpt.

May Minutes DCM Rpt, Treas Rpt.

June Minutes DCM Rpt, Treas Rpt.

July Minutes DCM Rpt, Treas Rpt.

Aug. Minutes DCM Rpt.

Sept Minutes

Oct Minutes

Nov Minutes

Dec Minutes

 

2016 Minutes & Reports

Jan. Minutes

Feb. Minutes

Mar. Minutes

Apr. Minutes

May Minutes

June Minutes

July Minutes

Aug. Minutes

Sept Minutes

Oct Minutes

Nov Minutes

Dec Minutes

2017 Minutes & Reports

Jan. Minutes

Feb. Minutes

Mar. Minutes

Apr. Minutes

May Minutes

June Minutes

July Minutes

Aug. Minutes

Sept Minutes

Oct Minutes

Nov Minutes

Dec Minutes

2018 Minutes & Reports

Jan. Minutes

Feb. Minutes

Mar. Minutes

Apr. Minutes

May Minutes

June Minutes

July Minutes

Aug. Minutes

Sept Minutes

Oct Minutes

Nov Minutes

Dec Minutes